De Belgische merkenvereniging BABM groeit


BABM wordt het belangrijkste aanspreekpunt voor retailers en andere stakeholders door de integratie van de belangenverenigingen BMA (Business Managers Association) en AFV (Algemene Fabrikanten Vereniging). Zo worden we één sterke merkfabrikantenvereniging die 60 FMCG food en non food fabrikanten, internationale en lokale spelers, verenigt.


Download het persbericht hier.